Algemene voorwaarden

Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen via de website van Little green stories. Door een bestelling te doen, aanvaard je deze verkoopsvoorwaarden volledig en zonder voorbehoud. Wij hebben het recht om de verkoopvoorwaarden aan te passen. Eventuele wijzigingen in de verkoopsvoorwaarden zullen slechts van toepassing zijn op bestellingen die op of na de datum van wijziging worden geplaatst.

Privacy Policy

Als je een online bestelling plaatst, hebben wij je gegevens nodig. Door deze gegevens in te geven op de website, geef je ons de toestemming deze te gebruiken. Wij hebben ze nodig om de administratieve kant van je bestelling in orde te brengen, maar ook voor de levering, facturatie, marketing en reclame-acties/promoties. Uiteraard houden we die gegevens privé en worden ze veilig opgeslagen in onze beveiligde, niet publieke database. Tevens heb je als koper steeds het recht deze gegevens op te vragen of aan te passen. Op deze manier respecteert Little green stories de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

Verzenden & retourneren

Kosten

De kostprijs van de verzending wordt berekend aan de hand van het gewicht van uw pakket.

Leveren

De bestelde goederen worden in normale omstandigheden verzonden ten laatste twee werkdagen na het ontvangen van de betaling. Binnen België wordt het pakket normaal binnen 2 à 4 werkdagen geleverd; voor Nederland en Luxemburg is dit 1 à 2 werkdagen langer.

Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de koper, behoudens in geval van opzettelijke vertraging. Foutief doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten.

Tenzij anders aangegeven omvatten onze prijzen niet het transport en de levering van de goederen bij de koper; deze kosten worden afzonderlijk vermeld.

Wij hebben het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten. In geval van niet-levering van de goederen worden de eventueel door de koper betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding.

Ruilen

U heeft het recht om uw aankoop te ruilen binnen de 14 dagen na de levering van het product. Zou u om één of andere reden niet tevreden zijn met uw aankoop en die willen retourneren, biedt Little green stories u graag een terugbetaling of vervanging aan.

Voor het verstrijken van de termijn stuurt u ons een bericht via mail of schriftelijk.

Voor het verstrijken van de 14 dagen stuurt u (de verzendkosten zijn voor de koper) het artikel op of brengt u het naar de winkel Little green stories, Sint-Jacobsnieuwstraat 82, 9000 Gent. Het spreekt van zelf dat de goederen in de originele staat terug bezorgd worden. Indien het product zich niet meer in die staat bevindt dan sturen we het terug naar u. Stuur het ook in daarvoor geschikte verpakking op.

Terugbetaling

Wenst u het aankoopbedrag terug dan zullen we u het originele aankoopbedrag crediteren.

Vervanging

Indien u voor een vervanging kiest, zal Little green stories dit verrekenen met het reeds betaalde bedrag. Verzendkosten voor het toesturen van dit vervangstuk zijn voor de koper. Outlet of soldenartikelen kunnen niet geretourneerd of geruild worden.

Verlies en schade door verzending

Little green stories kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies, diefstal of beschadiging tijdens het verzenden via Bpost. De producten worden op een dusdanige manier verpakt dat beschadigingen bijna onmogelijk zijn. De pakjes worden via Bpost verstuurd en allen zijn voorzien van een unieke barcode die online kan opgevolgd worden. Indien de koper problemen ondervindt met het ontvangen van zijn pakje, kan deze zich altijd wenden tot de transporteur met vermelding van deze unieke barcode.

Voorradig

De artikelen die te koop worden aangeboden op deze webshop, worden ook in de winkel Little green stories verkocht. Wij behouden ons het recht om, bij gelijktijdige interesse voor éénzelfde product, voorrang te geven aan de winkelklant. Zou het artikel gelijktijdig aangekocht zijn door een online klant, dan bestellen wij, waar mogelijk, het artikel opnieuw bij de leverancier. Indien dit niet mogelijk blijkt te zijn, nemen wij direct contact met u op.

Klachten

Klachten en elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkomingen van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet binnen de 7 dagen na levering worden vermeld, anders vervalt elk recht.

Op alle overeenkomsten die ik, Little green stories, afsluit is enkel het Belgisch recht van toepassing. Bij eventuele geschillen zijn enkel de Belgische rechtbanken bevoegd.

Overmacht

Wij zijn niet aansprakelijk voor vertragingen omwille van gebeurtenissen buiten onze normale controle. Hieronder valt transportvertragingen, stakingen, werkonderbrekingen,…